descarca smart software

SmartConta - cuprinde urmatoarele module:

 • Contabilitate - Permite efectuarea operatiunilor contabile de baza (introducere de facturi, prelucrarea de extrase bancare si registre de casa) si realizeaza centralizarea datelor in rapoartele contabile obligatorii(Jurnalul de note, Balante de verificare etc...). Folosind modulul de contabilitate puteti genera declaratiile 100, 300, 394 si bilantul in format electronic. Modulul de contablitate permite preluarea automata a notelor generate de toate celelalte module cat si din aplicatia SmartSal.
 • Gestiune - inregistrarea documentelor primare (niruri, bonuri de consum, editarea de facturi, editarea de avize, npr, bonuri de transfer) si obtinerea de rapoarte aferente stocurilor (liste de stoc, balante de miscari, fise de magazie etc.). Toate  aceste operatiuni se vor regasi in forma sintetica in programul de contabilitate pana la nivel de balanta mare in mod automat, fara a necesita nici o alta operatiune suplimentara.
 • Imobilizari - este modulul ce permite evidenta analitica a mijloacelor fixe si a operatiunilor din acest sector (reevaluari, achizitii, vanzari, casari etc). Nota contabila de amortizare lunara se transfera automat in contabilitate.
 • Obiecte de inventar - Darea in consum prin Bon de Consum din modulul de Gestiuni a obiectelor de inventar (303.X) genereaza pe langa nota de cheltuiala aferenta si transferul obiectului de inventar in evidenta extracontabila (8035.X). Din acest modul putem obtine listele de inventariere a obiectelor de inventar date in consum precum si efectuarea operatiilor asupra acestora (casare, vanzare etc.).
 • Evidenta analitica - permite urmarirea cheltuielilor distribuite pe mai multe luni (asigurari, viniete sau orice alta cheltuiala de acest fel) si genereaza automat nota contabila aferenta.
 • Deconturi Justificative - este modulul destinat urmaririi sumelor date spre justificare persoanelor din cadrul societatii (542) cat si a celor din acesteia(461).
 • Contracte de imprumit societate - il puteti folosi pentru o stricta evidenta a sumelor imprumutate de asociati societatii si a graficului de rambursare a acestora.
 • Contractele de asistenta - destinat societatilor ce au ca principala activitate prestarea de servicii facturabile lunar in suma fixa, exprimata in lei sau valuta (exemplu - societate de cablu). Permite facturarea si urmarirea disciplinei contractuale. Dupa facturare puteti transmite clientilor dumneavoastra pe mail facturile emise direct din program.
 • Service auto - modul specializat pentru acest tip de societate, permite urmarirea comenzilor auto, a devizelor de lucrari si implicit a emiterii de facturi in baza acestor devize.
 • Productie in baza retetarelor - adresat in special societatilor ce activeaza in domeniul alimentatiei publice, permite realizarea consumului normat pe baza retetarului si a Z-tului zilnic preluat din casa de marcat.
 • Evidenta contractelor de leasing  - permite urmarirea contractelor de leasing si a scadentarelor acestora atat in lei cat si in valuta si calculeaza in mod automat nota de reevaluare a acestora.
 • Operatiuni in valuta - operarea facturilor si a extraselor in valuta si evidenta scadentarelor si a balantelor de terti atat in valuta cat si in lei. Reevaluarea lunara a soldurilor de terti cat si a soldului de casa-banca in valuta se face in mod automat. Programul preia la zi cursurile valutare de pe situl BNR.